XK898 Murotsu Kajimoto Oyster with Shell (Sashimi Grade)
XK898 Murotsu Kajimoto Oyster with Shell (Sashimi Grade)
XK872 Frozen Halibut
XK872 Frozen Halibut
TSS-058 Cooked Shrimp PD 51/60 (HALAL)
TSS-058 Cooked Shrimp PD 51/60 (HALAL)
XK630 - Frozen Salmon Skin 1kg
XK630 - Frozen Salmon Skin 1kg
XK610 Surume Ika 300/400 (Frozen Whole Squid)
XK610 Surume Ika 300/400 (Frozen Whole Squid)
XK660 Ni Tako (Boiled Giant Octopus) (HALAL)
XK660 Ni Tako (Boiled Giant Octopus) (HALAL)
XK650 Soft Shell Crab 30% Glazing
XK650 Soft Shell Crab 30% Glazing
XK846 Greenshell Mussels 800gm (18-20pcs)
XK846 Greenshell Mussels 800gm (18-20pcs)
KTF-003 Nama Hotate (Sashimi Grade Scallop) 3S
KTF-003 Nama Hotate (Sashimi Grade Scallop) 3S
XK631 - Frozen Salmon Head
XK631 - Frozen Salmon Head
IDS-001 Atka Mackerel Hiraki Fillet (Shima Hokke)
IDS-001 Atka Mackerel Hiraki Fillet (Shima Hokke)
AQT-061 Frozen Cooked White Clam Whole Shell (Hamaguri)
AQT-061 Frozen Cooked White Clam Whole Shell (Hamaguri)
OTT-009 Ni Anago Fillet 250gm
OTT-009 Ni Anago Fillet 250gm
XK770 XT Frozen Saba Fillet
XK770 XT Frozen Saba Fillet
XK606 Boiled Scallop Meat 80-100pcs
XK606 Boiled Scallop Meat 80-100pcs
Switch To Desktop Version